1.1 Σύνολα

Η θεωρία πιθανοτήτων κάνει εκτεταμένη χρήση συνόλων και μαθηματικών πράξεων μεταξύ συνόλων, επομένως κατ΄αρχάς θα εισάγουμε τη σχετική ορολογία και συμβολισμούς

Comments are closed.

Post Navigation