Βιογραφικό

Σύντομο Βιογραφικό

Ο Βαγγέλης Λιαράκος είναι μεταδιδακτορικός ερευνητής και συμβασιούχος διδάσκοντας της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης. Το αντικείμενο του διδακτικού του έργου εστιάζεται στη Δομική Μηχανική, την Τεχνολογία Σκυροδέματος και την Αντοχή των Υλικών. Είναι διπλωματούχος Μηχανικός Ορυκτών Πόρων (Πολυτεχνείο Κρήτης, 2005) και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην Μηχανική και την Τεχνολογία των Υλικών και των Κατασκευών (Γενικό Τμήμα, Πολυτεχνείο Κρήτης, 2008). Το 2015 ανακηρύχτηκε διδάκτορας της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης κατόπιν δημόσιας επιτυχούς υποστήριξης της διδακτορικής του διατριβής. Η διατριβή έχει ως αντικείμενο το μη-καταστρεπτικό έλεγχο δομικών στοιχείων σκυροδέματος με τη χρήση ευφυών πιεζοηλεκτρικών αισθητήρων. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην πειραματική αντοχή υλικών, στη μελέτη και μαθηματική μοντελοποίηση των μηχανισμών αστοχίας των υλικών, στην αριθμητική προσομοίωση κατασκευών από σκυρόδεμα και τοιχοποιία και στην ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών και μεθοδολογιών μη-καταστροφικού ελέγχου δομικών συστημάτων και υλικών.

Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα