1.2 Μοντέλα Πιθανοτήτων

Ένα μοντέλο πιθανότητας είναι μία μαθηματική περιγραφή μίας αβέβαιης κατάστασης. βλέπε 1.1 Σύνολα

Comments are closed.

Post Navigation