Αποστολή Βιογραφικού

    Απαιτήσεις:

  • Επινοητικότητα
  • Σχολαστική προσοχή στη λεπτομέρεια
  • Λογική σκέψη
  • Καλές αναλυτικές ικανότητες
  • Δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων
  • Να μπορεί να λύσει τον γρίφο σε αυτήν την σελίδα
  • Να μπορεί να φορτώσει σε Klark

Η ομάδα απαρτίζεται από ανθρώπους που σκέπτονται έξω από το κουτί. Αν θέλεις να γίνεις ένας από εμάς, πρέπει να το αποδείξεις.

"What God hath wrought"