Επίτημα Μέλη

-Γιώργος Αποστολολολολόγλου (Χημικός Μηχανικός)
(πληροφορίες σχετικά με τους χημικούς μηχανικούς μπορείτε να βρείτε εδώ)
-Αποστόλης Ραμνημάκης (Πολιτικός Μηχανικός)
(πληροφορίες σχετικά με τους πολιτικούς μηχανικούς μπορείτε να βρείτε εδώ)
-Εμμανουήλ Καλαϊτζάκης (Άνεργος Μηχανικός)
(πληροφορίες σχετικά με τους άνεργους μπορείτε να βρείτε εδώ)